Wednesday, November 17, 2010

PROJEK ' SHAPE N SPACE' TAHUN 4
PROJEK 2

PENJANAAN IDEA DALAM TOPIK   
   UKUR PANJANG
MURID TAHUN 4 ARIF
SK GALI

Pengajaran dan Pembelajaran

TOPIK
Ukuran
SUB TOPIK
Mengukur dan mengira perimeter dan luas bentuk
MASA
Seminggu
OBJEKTIF PROJEK

Pada akhir sesi ini , peserta dapat :
a)      Mengetahui dan memahami konsep , hukum serta prinsip yang berkaitan dengan ukuran dan sukatan.

b)      Mengukur dan merekod bentuk segiempat sama dan segiempat tepat.
HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat mengukur dan merekod bentuk segiempat sama dan segiempat tepat.
 • Murid dapat mengira perimeter segiempat sama dan segiempat.
 • Murid dapa mengira luas segiempat sama dan segiempat tepat.
KAEDAH
Kuliah, perbincangan, aktiviti individu

BAHAN PENGAJARAN
Nota , slaid persembahan Ms Powerpoint , perisian Interactive Teaching Program (ITP).
ALATAN
Kertas Warna, Buku Skrap , Gam, dan Gunting.


PROSEDUR KERJARounded Rectangle: Murid mendapatkan pengetahuan
Rounded Rectangle: Lakaran Pertama (1st Sketch)

Rounded Rectangle: Lakaran Sebenar (Actual Sketch)

Rounded Rectangle: Gambaran ‘Future Room’

Rounded Rectangle: Ujian Lapangan Perimeter dan Luas

Rounded Rectangle: Pengahantaran Folio

Rounded Rectangle: Sesi ‘ Post Mortem’
 


DAPATAN KAJIAN MENGIKUT PERINGKAT
 1. Perbincangan Projek
Perbincangan  bersama murid telah diadakan terlebih dahulu supaya murid mendapat gambaran yang sebenar tentang projek yang akan dibuat. Pada peringkat ini dapat saya perhatikan bahawa murid-murid berminat dan tidak sabar untuk melaksanakan projek matematik ini.

 1. Lakaran Pertama (1st Sketch)
Pada peringkat permulaan ini saya telah meminta murid untuk membayangkan gambaran bilik tidur mereka di rumah. Murid dikehendaki untuk mengambarkan dengan betul kedudukan dan susun atur perabot.  Selepas itu saya minta mereka untuk melakarkan gambaran itu di atas sekeping kertas. Akhirnya murid diminta untuk membuat anggaran terhadap ukuran bilik tidur dan perabot.  Hasil daripada anggaran murid, saya dapati 80% daripada murid mengganggar dengan tidak munasabah. Walaupun mereka telah mempelajari topik ini tetapi mereka masih tidak dapat mengaplikasikan apa yang telah dipelajari. Contohnya, Nur Akmal Balqis yang mengganggar secara tidak munasabah seperti berikut :
                                                      7 cm

                
             My Bed
 
                                               
                                                                                        406 cm


Saya berasakan walaupun mereka tidak mengukur pada perabot yang sebenar tetapi mereka seharusnya dapat menganggar dengan baik. Ini mungkin kerana mereka tahu bagaimana untuk membuat penggiraan asas (tambah,tolak,darab dan bahagi) tetapi tidak dapat membezakan di antara meter(m) dan centimeter(cm). Ini mungkin satu kelemahan dari sesi pengajaran dan pembelajaran yang lalu yang mana murid hanya mendapatkan pengetahuan dari guru dan buku semata-mata tanpa aktiviti kendiri yang sebenarnya sangat berguna untuk mengekalkan ingatan terhadap pembelajaran tersebut. Kemudian saya telah memberikan setiap murid pita ukur sepanjang 1 meter. Murid diminta melihat kembali nilai ukuran yang telah mereka buat. Daripada ini, murid dapat melihat dan menyedari nilai ukuran yang mereka anggarkan adalah tidak logik sama sekali. Kemudian saya telah menunjuk ajar bagaimana untuk menggunakan pita ukur dengan mengukur kelas dan papan putih di kelas.

 1. ‘ Actual Sketch’
Untuk sesi ini, saya meminta murid untuk mengukur bilik tidur mereka di rumah dengan menggunakan pita ukur yang telah saya berikan. Sebelumnya, saya telah memastikan setiap daripada murid tersebut mempunyai bilik tidur sama ada secara individu mahupun yang dikongsi bersama adik-beradik yang lain.  Murid kemudian melukiskan gambaran sebenar bilik tidur mereka berserta dengan ukuran yang sebenarnya. Hasil daripad tugasan kedua ini saya dapati ada peningkatan di kalangan murid dimana, mereka mengguanakan unit ukuran yang betul di antara cm dan m. Hanya sebilangan kecil  murid yang masih keliru dengan penggunaan unit ukuran yang betul. Ada juga murid yang mampu menukar unit daripada cm kepada m. Contohnya, Nur Faizah bt Azri yang mampu menukar unit cm kepada m seperti berikut :

                                            0.41m                                My
                       Cupboard
  
                                          1.35 m

Pada saya ini adalah sesuatu yang amat mengalakkan kerana mereka berusaha untuk menukar unit tersebut dengan mendapatkan bantuan seperti rakan atau ibu bapa. Ini menunjukkan betapa murid tersebut berminat dengan aktiviti yang dijalankan. Selain  itu aktiviti ini juga membuatkan para ibu bapa terlibat  dalam pembelajaran anak-anak. Ini adalah satu perkembangan yang positif di kalangan masyarakat pinggir desa ini kerana sebelumnya kebanyakkan mereka mengharapkan guru semata-mata dalam tugas membijaksanakan murid ini. Selepas itu saya menunjuk cara carian dan kiraan untuk perimeter dan luas. Murid dikehendaki mengira luas dan perimeter bilik tidur dan semua perabot dalam ‘actual sketch’ mereka.

 1. ‘Future Room’
Untuk sesi tugasan yang ketiga ini, saya telah meminta murid untuk membayangkan gambaran bilik tidur yang mereka impikan di masa hadapan. Murid boleh menetapkan sendiri keluasan dan susun atur perabot mereka. Tugasan ini menyeronokkan murid kerana mereka berpeluang merealisasikan bilik idaman mereka. Murid juga dikehendaki untuk mencari perimeter dan luas bagi bilik tidur dan perabot. Tujuan sebenar tugasan ini ialah supaya murid dapat menjana idea dengan berimaginasi secara kreatif. Umum mengetahui kanak-kanak sangat suka berimaginasi, oleh itu tugasan ini  menggunakan sisi kebiasaan dan kesukaan murid sebagai satu seni pembelajaran.

 1. Ujian Cari Perimeter & Luas
Ujian adalah satu cirri penting untuk menilai keberkesan kaedah pembelajaran konstratif ini. Oleh itu saya telah cuba untuk mentadbir satu sesi ujian lapangan untuk murid ini. Ujian ini saya laksanakan bersama seorang matematik iatu En.Mizaruddin bin Kamal. Pelaksanaan sesi ujian lapangan ini juga telah disediakan dengan sebaik mungkin untuk mendapatkan kesahan dan kebolehpercayaan. Oleh itu sebelum ujian  dibuat, kami telah berbincang mengenai rubric pemarkahan supaya tiada kekeliruan markah yang wujud terhadap individu murid yang sama. Ini penting untuk mengurangkan ralat dalam ujian. Sebelum melaksanakan ujian ini saya telah mewar-warkan akan kepentingan ujian tersebut kepada murid-murid. Murid diminta untuk membuat cabutan soalan secara rawak / mencabut undian. Apabila kertas undian dibuka murid akan mendapat tugasan yang menentukan apakah bahan perlu diukur. Mereka akan melaksanakan pengukuran dan seterusnya membuat pengiraan mendapatkan perimeter dan luas. Hasil dari ujian sayamendapati 80% muridmampu mengira perimeter dan 68% boleh mengira luas dengan betul.

Carta Alir Ujian :

Rounded Rectangle: Murid mencabut undi 

Rounded Rectangle: Murid mengukur


Rounded Rectangle: Murid menunjukkan
pengiraan


Rounded Rectangle: Penilaian markah
Rounded Rectangle: Berbeza Gred
Rounded Rectangle: Tiada Perbezaan GredRounded Rectangle: 2 penilai berbincangRounded Rectangle: Penilaian ujian selesai
 
 1. Sesi ‘Post Mortem’
          Selepas selesai sesi tugasan saya mengadakan perbincangan yang merupakan sesi ‘post mortem’ untuk mengetahui dapatan kajian ini terhadap murid. Mereka menceritakan beberapa masalah yang mereka hadapi sepanjang pelaksanaan ujian ini. Ini penting untuk saya gunakan sebagai garis panduan semasa merancang projek di masa hadapan.
REFLEKSI
 1. Murid terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kedua-dua aktiviti ini. Murid sangat seronak dan teruja terhadap pembelajaran sepanjang projek berlangsung. Ini secara tidak langsung dapat menyemai minat murid terhadap matematik dan mereka mula merasakan belajar matematik adalah seronok seperti mempelajari muzik dan seni lukis.
 2. Pengalaman yang mereka lalui sepanjang pelaksanaan projek ini akan dapat menguatkan ingatan mereka terhadap isi pembelajaran yang telah mereka pelajari.
 3. Murid dapat mengumpulkan maklumat dengan cara akses kendiri. Ini dapat dilihat secara aktif dalam projek yang dilaksanakan bersama murid Tahun 4 Arif. Murid berinisiatif untuk mengukur benda sekeliling mereka. Ini dapat saya perhatikan di mana, sehari sebelum ujian perimeter dan luas mereka menggunakan waktu luang seperti waktu pagi dan rehat untuk mengukur pelbagai benda di sekolah.
 4. Murid berusaha sendiri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi semasa penaksiran dengan mendapatkan bantuan dari pihak lain. Contohnya ada murid yang keliru apabila mengukur sisi meja mereka mendapati ukuran adalah 75cm. Mereka bertanyakan kepada kakak dan abang mereka serta saya sendiri bagaimana untuk menilai dalam bentuk meter. Terdapat juga penglibatan dari ibu bapa dalam membantu anak-anak menyiapkan tugasan ini. Mungkin kerana kebanyakkan tugasan ini dilakukan di rumah dan murid ini juga bersikap aktif dalam menjayakan projek maka secara tidak langsung ianya membuatkan ibu bapa turut terlibat secara tak langsung.
 5. Walaubagaimanapun, terdapat beberapa kelemahan iaitu apabila murid melakukan tugasan secara individu ada di antara murid yang gagal menyiapkan projek ini kerana tidak berminat untuk melakukan kerja secara bersendirian iaitu tiada dorongan dari rakan sebaya yang akan membantu mereka untuk melaksanakan projek. Ini dapat dilihat dalam pelaksanaak projek untuk Tahun 2 Arif dimana mereka mungkin masih tidak memahami keperluan menlaksanakan projek.
 6. Sebilangan murid tidak menghantar folio kerana mereka telah kehilangan tugasan yang tertentu. Mungkin tempoh penaksiran yang berlanjutan sehingga 2 minggu bagi tugsan Tahun 4 mungkin menyebabkan murid murid cuai sehingga kehilangan tugasan tersebut. Manakala bagi tugasan murid Tahun 1 pula mereka masih tidak memahami kepentingan folio dan sesuatu tugasan. Ini kerana mereka dapat menyiapkan dalam helaian tetapi tidak boleh mengumpulkan sumua tugasan tersebut dalam satu folio. Ini mungkin kerana tugasan yang bersifat folio ini merupakan pertama kali dilakukan dalam sesi pembelajaran mereka.
Thursday, September 30, 2010

Fun With Statistics!!!!Statistics is a course that can be challenging, even for a student who has never struggled with math in the past. As a way to prepare for a statistics course or to further enhance your understanding of concepts, you may want to consider using online tutorials. These resources allow you to grasp different statistics concepts on your time and at your own pace. Use this websites to learn different aspects of statistics and do so for free.


The Tangram Puzzle Set

The tangram puzzle set is composed of seven pieces.  One of the piece is a square, another piece is a rhomboid, and the other five pieces are isosceles right triangles of various sizes.  Of these triangular pieces, two are small size triangles, one is a medium sized triangle and and two are large size  triangle.  The area of a large size triangle is twice the area of the medium size triangle.  The area of the medium size triangle is twice the area of an small size triangle. The area of the square is also twice the area of an small size triangle.  The area of the rhomboid is the same as that of the square.

Arranged correctly, the shapes can be fitted together as a large square, rectangle, or triangle. They can also be arranged in a variety of complex shapes, including fanciful ones (like the rabbit illustrated here).There are many ways to play with tangrams. The simplest way is to let kids create their own complex shapes. But traditionally, tangrams are treated as puzzles. The player is shown a target shape (in outline, or silhouette only) and then asked to recreate that shape using the seven pieces.
As noted below, tangrams can also be used to teach kids to measure area without formulas—an approach that should help kids develop an intuitive sense of geometry.Click here  : http://www.netrover.com/~kingskid/tangram/tangram.html

ELEMENT IN CONCEPT OF STATISTIC

DiMalaysia, ilmu statistic telah mula diajar sejak sekolah rendah bermula pada tahun 3 melalui topik ‘pengumpulan data’. Ini kerana telah Dasar Pendidikan Negara yang berobjektifkan untuk menyediakan modal insane yang mampu berdaya saing dan berdikari serta menepati keperluan dan kehendak pasaran di masa hadapan. Ini dapat memperbetulkan salah tanggapan di kalangan umum yang menyatakan bahawa statistic hanya perlu dipelajarai oleh individu yang menjurus kepada bidang sains tulen sahaja. Sedangkan statistic itu merangkumi seluruh aspek kehidupan kita sama seperti ilmu matematik yang tidak boleh dipisahkan dari system kehidupan. Bahkan ada ahli falsafah yang menyatakan bahawa matematik adalah statistic dan statistic adalah matematik. 
Walaubagaimanapun kerangka statistic yang hendak dibangunkanperlu menekan kaedah pembelajaran.Pertamanya, konsep pembelajaran tersebut  tidak perlu obses dengan nombor dan symbol seperti  …. x  , s , µ, s2  …… Bahkan murid ini tidak perlu tahu yang mereka sedang mempelajari statistic, mereka hanya tahu bahawa mereka sedang mengumpulkan dan mengelaskan data dalam situasi yang sangat menyeronokkan dan kemudian pembangunan statistic dalam diri merka boleh dipanjangkan kepada proses membuat perwakilan dan menganalisis pula. Selain itu konsep pembelajaran sambil bermain juga sangat efektif dalam mendalami ilmu statistic ini. Contohnya, murid diberi 3 jenis kertas yang berlainan kualiti dan berat. Kemudiannya, kertas ini akan dilipat menjadi kapal terbang kertas dan diterbangkan. Murid akan mengambil data mengenai tahap kelajuan dan jauh kertas tersebut terbang. Cara pembelajaran sambil bermain ini pastinya akan menarik minat murid dan seterusnya minat ini boleh kita kembangkan sebagai landasan di masa hadapan. Selain itu, dewasa ini terdapat pelbagai web, perisian dan klip video seperti di ‘you tube’ yang boleh digunakan sebagai medium pemgembangan pemikiran statistik kanak-kanak.

ELEMENT IN CONCEPT OF GEOMETRY


Geometri (Greek γεωμετρία; geo = bumi, metria =ukuran) adalah sebahagian dari matematik yang mengambil berat persoalanan mengenai saiz, bentuk, dan kedudukan relatif dari rajah dan sifat ruang. Geometri ialah salah satu dari sains yang tertua. Geometri awal adalah koleksi dari empirikal yang dijumpai yang mengambil berat jarak, sudut, luas, dan isipadu, yang telah berkembang untuk menemukan sesetengah keperluan praktikal dalam tinjauan, pembinaan, astronomi, dan berbagai kraf.
Geometri dikaji kerana ia dianggap ilmu yang sangat cantik, sempurna, dan masih banyak rahsia ciptaan Ilahi yang masih belum dirungkai. Sifat-sifat inilah yang merangsang akal fikiran kita untuk terus mengkaji ilmu geometri dan mensyukuri kebesaran Ilahi.
Ilmu geometri member pendedahan kepada murid tentang kewujudan alam ini dengan mendalam. Geometri juga melatih akal fikiran murid untuk menjana pemikiran yang kritis dan terperinci. Terdapat alasan lain kenapa murid kecil ini harus belajar ilmu geometri iaitu minat terhadap geometri akan membuatkan mereka berfikir tentang kejadian disekeliling yang sentiasa berkait rapat dengan geometri. Ironinya, minat terhadap kepelbagaian bentuk dan objek seperti garisan, bulatan, segi tiga, dan segi empat yang begitu dekat dengan kehidupan manusia secara semulajadi selari dengan fenomena memandu di jalan raya, melihat kestabilan bangunan dan lain-lain lagi sering menjadi asas kepada pengembangan terhadap pengetahuan geometri. Ini secara tidaklangsung akan memperkukuhkan pemahaman murid terhadappembelajaran mereka.
Dewasa ini  terdapat pelbagai permainan yang berkait dengan geometri. Ini adalah satu perkembangan yang baik kerana kanak-kanak ini akan lebih mudah untuk mempelajari sesuatu apabila dilakukan dengan bermain.Permainan kategori Geometri merupakan jenis mainan yang menggunakan bentuk-bentuk geometri (segitiga, kubus, dan lain-lain), baik sebagai pengenalan bentuk geometri, sebagai alat untuk menyusun bentuk yang lebih rumit dan lebih besar. Salah satunya adalah tangram, iaitu sebuah permainan kuno yang berasal dari Cina. Berasal dari sebuah segi empat sama  yang dipotong kepada 7 bahagian menjadi berbagai bentuk potongan-potongan yang  dapat disusun menjadi banyak bentuk, seperti kelinci, kucing,angsa, orang menari, dan lainnya.
                


Wednesday, September 29, 2010

ELEMENT IN CONCEPT OF ALBEGRA

Secara tradisi, pengajaran Matematik tanpa mengira peringkat kesukarannya banyak
memfokuskan kepada pengajaran yang menggunakan perwakilan algebra. Misalnya, penyelesaian ungkapan algebra 2x
2 + 7x – 3 = 2x sering kali diperolehi dengan
kaedah memudahkan ungkapan algebra tersebut dan seterusnya mencari nilai x. Penyelesaian kaedah beralgebra ini tidak dapat memberi konsepsi yang jelas dikalangan pelajar. Perwakilan simbolik ini ditonjolkan dengan harapan ianya dapat mengelakkan kecelaruan di antara objek Matematik dan perwakilan yang lain. Guru selalunya tidak cuba untuk mengambil kira perwakilan geometri dan intuitif. Guru mungkin beranggapan sistem perwakilan algebra adalah sesuatu yang formal danmesti ditekankan dalam pengajaran Matematik. Ini meletakkan peranan perwakilan lain sudah tidak begitu penting. Penggunaan perwakilan yang menumpukan kepada algebra mungkin menyebabkan ada sebahagian pelajar yang mengalami kesukaran
membina konsep. Misalnya dalam pengajaran kalkulus, Aspinwall et al. (1997) menyebut bahawa penekanan manipulasi simbol (ungkapan algebra) yang terlalusehingga menyebabkan hilangnya nilai (spirit) kalkulus.

Algebraic thinking terbahagi kepada dua komponen utama; pembangunan alat pemikiran Matematik dan juga kajian kepada idea asas algebraic. Alat pemikiran Matematik adalah berkait dengan perlakuan minda yang analitikal. Ia disusun kepada tiga topik: kemahiran penyelesaian masalah, kemahiran perwakilan dan kemahiran penaakulan kuantitatif. Idea asas algebraic pula mewakili domain di mana alat pemikiran Matematik berkembang. Ia diterokai melalui tiga lensa, algebra sebagai generalisasi arithmetik, algebra sebagai bahasa serta algebra sebagai alat untuk fungsi dan permodelan Matematik. Rajah 1 menyimpulkan komponen-komponen tersebut yang dipetik daripada 2006 California Mathematics Content Standards (California Board of Education, 2006).

FUNDAMENTAL OF ALBEGRIC, GEOMETRY AND STATISTIC

ALGEBRIC
Algebraic thinking terbahagi kepada dua komponen utama; pembangunan alat pemikiran Matematik dan juga kajian kepada idea asas algebraic.  Alat pemikiran Matematik adalah berkait dengan perlakuan minda yang analitikal.  Ia disusun kepada tiga topik: kemahiran penyelesaian masalah, kemahiran perwakilan dan kemahiran penaakulan kuantitatif.  Idea asas algebraic pula mewakili domain di mana alat pemikiran Matematik berkembang.  Ia diterokai  melalui tiga lensa, algebra sebagai generalisasi arithmetik, algebra sebagai bahasa serta algebra sebagai alat untuk fungsi dan permodelan Matematik.  Rajah 1 menyimpulkan komponen-komponen tersebut yang dipetik daripada 2006 California Mathematics Content Standards (California Board of Education, 2006). 
                                                   
Components of Algebraic Thinking
(with illustrative citations from the 2006 Mathematics Framework for California Public Schools, Kindergarten Through Grade Twelve)


Mathematical Thinking Tools

Problem solving skills
• Using problem solving strategies
• Exploring multiple approaches/multiple solutions

Representation skills
• Displaying relationships visually, symbolically,
  numerically, verbally
• Translating among different representations
• Interpreting information within representations

Quantitative reasoning skills
• Analyzing problems to extract and quantify essential 
  features
• Inductive and deductive reasoning
Fundamental Algebraic Ideas

Algebra as generalized arithmetic
• Conceptually based computational strategies
• Ratio and proportion
• Estimation

Algebra as the language of mathematics
• Meaning of variables and variable expressions
• Meaning of solutions
• Understanding and using properties of the number
   system
• Reading, writing, manipulating numbers and symbols
   using algebraic conventions
• Using equivalent symbolic representations to
   manipulate formulas, expressions, equations,
   inequalities

Algebra as a tool for functions and mathematical modeling
• Seeking, expressing, generalizing patterns and rules
   in real-world contexts
• Representing mathematical ideas using equations,
   tables, graphs, or words
• Working with input/output patterns
• Developing coordinate graphing skills


GEOMETRI
Pembelajaran geometri pada awal umur kanak-kanak adalah tidak formal,berbentuk penerokaan,meneka dan menyelesaikan masalah. Ini dapat dilihat, sejak dari bayi lagi, ibubapa sebenarnya telah pun menerapkan pemahaman secara tidak formal kepada kanak-kanak dengan memberikan obejek-objek geometri sebagai alat mainan. Pada peringkat ini, kanak-kanak tidak mengetahui secara saintifik berkenaan geometri tetapi melalui pengalaman mereka bermain dengan alat permainan tersebut telah membina pengetahuan geometri secara tidak langsung.
Mempelajari ilmu geometri mendedahkan kita tentang kewujudan alam ini dengan mendalam. Mengajar ilmu geometri pula melatih akal fikiran kita untuk menjana pemikiran yang kritis dan terperinci. Terdapat alasan lain kenapa kita harus belajar manipulasi geometri iaitu minat terhadap geometri sentiasa ada apabila kita memerlukan jawapan tentang peristiwa dan fungsi tentang kejadian alam sejagat.
Ironinya, minat terhadap kepelbagaian bentuk dan objek seperti garisan, bulatan, segi tiga, dan segi empat yang begitu dekat dengan kehidupan manusia secara semulajadi selari dengan fenomena memandu di jalan raya, melihat kestabilan bangunan dan lain-lain lagi sering menjadi asas kepada pengembangan terhadap pengetahuan geometri.
Menurut Van Hiele penyelidikannya yang memulakan pada tahun 1950an, pembangunan teori pemikiran spatial dalam geometri mendorong pemahaman serta kemahiran pelajar dengan arahan-arahan yang menjurus kepada aras-aras pemikiran semulajadi geometri pelajar. Teori beliau mempunyai hieraki aras pemikiran bermula pada usia awal kanak-kanak sehinggalah dewasa yang terdiri dari 3 aras pertama yang merangkumi tempoh normal pembelajaran.
          Aras Pertama adalah Visual di mana tahap ini bermula dengan pemikiran nonverbal. Bentuk dilihat sebagai satu, berbanding daripada pelbagai gabungan bentuk.Pelajar akan menamakan bentuk pada apa yang mereka lihat dan tidak ada penjelasan tentang bentuk tersebut.
          Aras Kedua adalah Diskriptif. Pada tahap ini,pelajar boleh mengenali dan menghuraikan bahagian-bahagian bentuk. Mereka juga perlu membina bahasa yang sesuai untuk mempelajari sesuatu konsep yang baru.Walau bagaimanapun, pada tahap ini pelajar masih tidak dapat mengaitkan turutan logik dan perkaitannya. Sebagai contoh,pelajar tidak memahami bahawa segitiga sama sisi yang mempunyai 3 sisi yang sama panjang juga mempunyai 3 sudut yang sama besar.
          Aras Ketiga adalah Deduktif Formal. Pada tahap ini,pelajar dapat mengaitkan turutan logik bentuk. Mereka mampu melihat bahawa ada perhubungan antara satu sama lain dalam suatu bentuk. Mereka juga mampu mengaplikasi serta menerangkan perhubungan antara bentuk dan seterusnya membuat definisi. Sebagai contoh, mereka boleh memahami kenapa segiempat sama adalah juga tergolong dalam bentuk segiempat . Walau pun begitu,pada tahap ini pelajar masih belum mampu memahami peranan aksiom,definisi,teorem dan alihannya.

Bagi sesetengah pelajar,proses pembelajaran berlaku secara aktif serta berkesan melalui permainan. Arahan simulasi dalam geometri serta aktiviti pengayaan boleh diterapkan di dalam aktiviti bermain seperti meyusun mozek serta blok-blok corak mengikut corak tertentu. Dengan menggunakan alatan-alatan ini, secara tidak langsung, kanak-kanak akan mengenal bentuk – bentuk geometri secara tidak formal. Ini kerana geometri ini merupakan suatu seni yang boleh merangsang pemikiran kanak-kanak. Penyusunan blok dan mozek membolehkan kanak-kanak menyelesaikan masalah – masalah bentuk-bentuk yang dikehendaki. Kanak-kanak digalakkan meneroka dengan bebas bahan-bahan geometri dan membuat penemuan secara sendiri ciri-ciri dan struktur bahan. Sementara mereka bermain, murid-murid boleh dinilai oleh guru melalui pemerhatian secara tidak formal cara murid berfikir.

Seperti contoh, penggunaan tangram boleh diajar sejak dari awal peringkat umur murid. Guru boleh menanyakan beberapa soalan seperti apa yang boleh dilakukan dengan kepingan-kepingan tangram tersebut. Guru perlu menggalakkan murid supaya berkongsi dan bercerita tentang bentuk dan gambar yang mereka bina. Secara tak langsung murid meneroka ciri-ciri bentuk dan perhubungan antaranya.
 Ini seterusnya murid dapat memberi tumpuan terhadap ciri-ciri khusus setiap bentuk tangram tersebut seperti bentuk segiempat sama, segiempat tepat dan juga segitiga.

grid1

Contohnya, dalam suatu permainan, murid menggunakan 3 dan 5 kepingan tersebut untuk membentuk kepingan 6 (2 bentuk segitiga membentuk 1 segiempat sama). Guru boleh menggalakkan murid untuk menggunakan kepingan-kepingan yang lain untuk membentuk sesuatu bentuk yang baru. Melalui aktiviti tersebut murid dapat lebih pemahaman yang lebih spesifik terhadap ciri-ciri bentuk. Murid akan sedar bahawa panjang sisi bentuk tersebut adalah sama dan sesetengahnya adalah separuh daripada bentuk yang lain. Mereka juga dapat menyatakan bahawa setiap sudut bahawa apabila dicantumkan bersama akan membentuk bentuk yang lain.
Seterusnya di peringkat yang lebih tinggi, melalui permainan tangram ini, murid diperkenalkan istilah-istilah baru untuk meneroka dengan lebih lagi ciri-ciri bentuk yang baru. Aktiviti ini menggalakkan murid menggunakan istilah-istilah tersebut dalam percakapan dan penulisan mereka tentang pengalaman yang mereka perolehi. Contohnya, semasa guru menanyakan nama-nama bentuk-bentuk, guru boleh memperkenalkan istilah-istilah lain seperti sama sisi, sudut sama, sudut tepat, simetri dan lain-lain. Sebagai contoh guru boleh menanyakan bentuk apa yang mempunyai sudut tempat, apa ciri yang sama dalam semua segitiga,bentuk apa yang mempunyai sisi yang selari dan lain-lain.
Di peringkat seterusnya, aktivti dan tugasan penyelesaian masalah dapat diterap dengan menggunakan soalan terbuka dan boleh diselesaikan dalma pelbagai cara. Matlamatnya adalah supaya murid dapat menggunakan apa yang telah dipelajari dalam menyelesaikan masalah. Murid-murid boleh diberi tugasan mencabar seperti melukis dan membina bentuk-bentuk yang ditunjukkan oleh guru menggunakan kepingan-kepingan tangram tersebut.
Selain daripada itu, penggunaan blok-blok boleh melatih kanak-kanak untuk berfikir secara kognitif melalui penyesuaian bentuk geometri ini. Penggunaan origami juga dapat memberi peluang kepada murid menyelesaikan masalah-masalah geometri seperti paksi simetri, sudut, persamaan bentuk, bucu dan lain-lain.
Kemahiran penyelesaian masalah geometri juga boleh ditingkatkan melalui internet kerana pada masa kini terdapat pelbagai aktiviti interaktif yang membolehkan murid meneroka dan mempelajari tajuk geometri dengan lebih mendalam dengan rasa seronok
Dalam bidang pendidikan, statistik boleh diguna untuk menyampaikan maklumat dalampelbagai situasi. Seperti contoh yang diberikan lebih awal, statistik boleh diguna untukmenunjukkan taburan pelajar mengikut pencapaian. Maklumat ini boleh dibentang denganmenggunakan jadual atau grafik seperti histogram/carta pai. Seterusnya, jika seseorangpenyelidik ingin melihat hubungan antara dua pembolehubah, contohnya antara lama masabelajar dengan pencapaian, kaedah statistik korelasi boleh gunakan untuk mengira kekuatanhubungan ini. Statistik juga boleh digunakan untuk menguji hipotesis tertentu, misalnyamenguji sama ada wujud hubungan antara lama masa belajar dengan pencapaian. Selain menguji hubungan, kaedah statistik boleh digunakan untuk menguji perbezaan antara duamin atau lebih, iaitu dengan menggunakan ujian-t atau ANOVA. Statistik juga merupakan satu pemboleh ubah yang digunakan untuk mengumpul,mengelas, meringkas, menyusun, menganalisis, mentakrif data supaya kebolehpercayaan terhadap data dapat dinilai secara objektif.
DiMalaysia, ilmu statistik telah mula diajar sejak sekolah rendah bermula pada tahun 3 melalui topik ‘pengumpulan data’. Ini kerana telah Dasar Pendidikan Negara yang berobjektifkan untuk menyediakan modal insane yang mampu berdaya saing dan berdikari serta menepati keperluan dan kehendak pasaran di masa hadapan. Ini dapat memperbetulkan salah tanggapan di kalangan umum yang menyatakan bahawa statistic hanya perlu dipelajarai oleh individu yang menjurus kepada bidang sains tulen sahaja. Sedangkan statistic itu merangkumi seluruh aspek kehidupan kita sama seperti ilmu matematik yang tidak boleh dipisahkan dari sistem kehidupan. Bahkan ada ahli falsafah yang menyatakan bahawa matematik adalah statistik dan statistik adalah matematik.
Walaubagaimanapun bukan satu tugas yang mudah untuk membangunkan konsep statistik di kalangan kanak-kanak sekolah rendah ini. Konsep statistik ini perlu diterapkan di dalam kehidupan kanak-kanak tanpa mereka mengetahui bahawa apa yang dipelajari itu adalah statistik. Pereira-Mendoza & Swift (1981) menyatakan kerangka pengajaran statistik yang perlu dibangunkan dikalangan kanak-kanak perlu menekan 3 aspek utama iaitu nilai kegunaan statistik, nilai keperluan masa hadapan, dan juga nilai estetika. ManakalaD’Ambrosio ( 1991) pula menambah bahawa kerangka tersebut perlu mempunyai nilai kegunaan dalam kehidupan, nilai ethik, nilai estitika, nilai kebudayaan dan juga mempunyai nilai sosial dalam masyarakat. 
Nilai kegunaan atau ‘ulitity’ ini bermakna kerangka model statistik yang ingin dibangunkan ini perlu selari dengan dunia kanak-kanak ini. Adalah mustahil kanak-kanak seawal usia 8 tahun diajar mengenai mod,media,varians dan sebagainya. Pada peringkat ini statistik pengenalan diperkenalkan seperti cara mengumpul dan mengelaskan data. Seterusnya model statistik yang lebih kompleks dibangunkan sesuai dengan tahap umur kanak-kanak tersebut.
Kerangka statistik juga perlu menekankan nilai masa hadapan iaitu statistik ini tidak terhad kepada individu tertentu sahaja seperti hanya dipelajari oleh pelajaran aliran sains tulen. Sebaliknya pelajaran aliran sastera juga amat memerlukan statistik seperti kepenggunaannya dalam matapelajaran geografi, bahasa melayu, perdagangan dan sebagainya. Oleh itu, ilmu statistik ini hendaklah dimulakan seawal sekolah rendah supaya murid ini mempunyai asas yang kukuh dalam bidang statistik dan seterusnya dikembangkan berdasarkan pilihan bidang pendidikan mahupun pekerjaan yang dipilih oleh murid ini di masa hadapan. Ini bermakna kerangka yang dibina hendaklah menyediakan sistem asas yang akan membina kehidupan yang baik di kalangan murid di masa hadapan.
Estetika bermakna sesuatu yang indah, cantik dan seronok. Ini bermakna inilai estiteka dalam kerangka modul statistik perlulah mengutamakan satu konsep pembelajaran yang memberikan keseronokan kepada murid seperti mana konsep yang ditekankan dalam subjek muzik dan seni.
Nilai kebudayaan pula perlu memberi implikasi yang mana pengajaran dan pembelajaran tersebut tidak boleh membelakangkan dan berbeza dengan latar belakang sesuatu budaya sesebuah negara. Manakala dari aspek social pula bermakna konsep pembelajaran itu perlu dibangunkan dari sisi yang sangat rapat dengan realiti kehidupan  kanak-kanak ataupun dapat mengimbas pengalaman sedia ada murid.
Kerangka statistik yang hendak dibangunkan juga perlu menekan kaedah pembelajaran.Pertamanya, konsep pembelajaran tersebut  tidak perlu obses dengan nombor dan symbol seperti  …. x  , s , µ, s2  …… Bahkan murid ini tidak perlu tahu yang mereka sedang mempelajari statistic, mereka hanya tahu bahawa mereka sedang mengumpulkan dan mengelaskan data dalam situasi yang sangat menyeronokkan dan kemudian pembangunan statistik dalam diri mereka boleh dipanjangkan kepada proses membuat perwakilan dan menganalisis pula. Selain itu konsep pembelajaran sambil bermain juga sangat efektif dalam mendalami ilmu statistic ini. Contohnya, murid diberi 3 jenis kertas yang berlainan kualiti dan berat. Kemudiannya, kertas ini akan dilipat menjadi kapal terbang kertas dan diterbangkan. Murid akan mengambil data mengenai tahap kelajuan dan jauh kertas tersebut terbang. Cara pembelajaran sambil bermain ini pastinya akan menarik minat murid dan seterusnya minat ini boleh kita kembangkan sebagai landasan di masa hadapan. Selain itu, dewasa ini terdapat pelbagai web, perisian dan klip video seperti di ‘you tube’ yang boleh digunakan sebagai medium pemgembangan pemikiran statistik kanak-kanak.